Mondioringyhdistys ry:n avustusperiaatteet

Yhdistyksen tavoitteena on edistää Mondioring-lajin harrastusta Suomessa, tehdä lajia tunnetuksi ja auttaa uusia harrastajia etsiytymään lajin pariin. Yhdistys kannustaa jäseniään mondioring-lajitoimintaa edistäviin koulutuksiin kuten tuomari- ja kilpailuavustajakoulutuksiin. Yhdistys tukee jäseniään mahdollisuuksiensa mukaan myös taloudellisesti mm. avustamalla matkakustannuksissa heidän edustaessaan Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa sekä tukemalla maalimiesten kouluttautumista rahallisten avustusten muodossa.

Yhdistys on olemassa jäseniään varten ja näin ollen jäsenten tukeminen on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Yhdistys on kuitenkin jäsentensä summa ja näin ollen yhdistyksen resurssit jäsenten tukemiseen ovat rajalliset. Tästä johtuen yhdistys on tehnyt linjauksia avustusperiaatteista, jotta periaatteet, joilla avustuksia jaetaan olisivat julkisesti näkyvillä kaikille yhdistyksen jäsenille. Näin yhdistys toivoo mahdollistuvan jäsenten tasapuolisen kohtelun avustusten jakamisessa.

Muiden kuin koeavustusten osalta SMRY on linjannut, että sen tärkeimmät avustuskohteet liittyvät lajitoimintaa edistäviin koulutuksiin Suomessa, kuten kilpailuavustajakoulutuksiin. Yhdistys pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös muita tukea hakevia jäseniä, jotka toiminnallaan, johon tukea hakevat, edistävät lajin harrastusta Suomessa tai tekevät lajia tunnetuksi.

Koeavustuksista yhdistys on linjannut, että kilpailijoiden pääasiallinen tukeminen osoitetaan lajin päätapahtumaan, maailmanmestaruuskilpailuihin. Näin yhdistys kannustaa kaikkia lajin parissa olevia harrastajia, palveluskoirarotuun katsomatta. Yhdistys on myös mielellään mukana mahdollisuuksien mukaan osallistumassa muihin lajin suuriin kilpailuihin osallistuvien tukemiseen. Yhdistyksen avulla voidaan järjestää mm. tukitapahtumia tai varainkeruita.

Yhdistys käsittelee kaikki avustushakemukset joukkue- tai tapauskohtaisesti.

SMRY:ltä voi anoa avustuksia seuraavasti:
- Hakijan tulee olla SMRY:n jäsen
- Avustushakemuksen tulee saapua hallitukselle viimeistään kuukausi ennen kyseistä ajankohtaa
- Hakijan tulee anomuksessaan kertoa mihin tarkoitukseen avustus tulee
- Jos avustuksen kohde on muu kuin lajitoimintaa edistävä koulutus tai lajin maailmanmestaruuskilpailu, tulee hakijan esittää perustelu avustukselle
- Hakemuksessa tulee esittää tieto saako hakija joltain muulta taholta tukea (esim. rotujärjestö tms.)
- Varainkeruu- ja tukitapahtumien osalta hakija voi esittää alustavasti omia ajatuksia tai toiveita toteutuksesta

Mondioringyhdistys ry:n hallituksen hyväksymä 9.4.2017.

Luo kotisivut ilmaiseksi!