Syyskokous 2022

29.08.2022
Yhdistyksen syyskokous järjestetään lauantaina 29.10.2022 klo 11 etäyhteydellä Teams-kokouksena.

Ilmoittautumiset osoitteeseen pj.smry ( @ ) gmail.com 24.10. mennessä

Asialista 

1. Kokouksen avaus


2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.


3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys


5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet


7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle


8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat


9. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet


10. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 pykälän määräykset


11. Kokouksen päätös

Luo kotisivut ilmaiseksi!