Yhdistyksen syyskokous

31.05.2020

Yhdistyksen syyskokous järjestetään 10.10.2020 Hyvinkäällä mondioring-kokeen jälkeen. 

Alustava kellonaika on n. klo 16. Kokouksen kellonaikaa tarkennetaan kokeen ilmoittautumisajan päätyttyä 27.9., kun kokeen aikataulu tarkentuu. Asialista julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla sekä jäsenten facebook-ryhmässä. Kokous järjestetään ulkotilassa kilpailukentän katsomossa. 

Kaikki jäsenet tervetuloa!

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

9. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet

10. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 pykälän määräykset

11. Kokouksen päätös