Yhdistyksen syyskokous

31.05.2020

Yhdistyksen syyskokous järjestetään lauantaina 27.11.2021 etäyhteydellä Teams-kokouksena. 

Kokous alkaa klo 11.00.

Kokoukseen tulee ilmoittautua 25.11.2021 mennessä sähköpostilla pj.smry @ gmail.com, jotta saamme kokouslinkit toimitettua osallistujille!

Kaikki jäsenet tervetuloa!


Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

9. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet

10. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 pykälän määräykset

11. Kokouksen päätös