Yhdistyksen kevätkokous

31.05.2020

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään sunnuntaina 28.3.2021 etäyhteydellä Skype-kokouksena. 

Kokous alkaa klo 12.00.

Kokoukseen tulee ilmoittautua 23.3.2021 mennessä sähköpostilla pj.smry @ gmail.com, jotta saamme kokouslinkit toimitettua osallistujille!

Kaikki jäsenet tervetuloa!

Asialista

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5. Esitetään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

8. Käsitellään muut esille nousevat asiat. 

9. Päätetään kokous