Kuva: Aino Ihamäki ja Irene Puputti

YLEISTÄ MONDIORINGISTÄ

Yleistä tietoa suojelukoelajeista

Mondioring on toinen FCI:n hyväksymä kansainvälinen suojelukoemuoto IPO:n ohella. Se kehitettiin 1980-luvun puolivälissä ottamalla piirteitä seuraavista lajeista: Belgian ring, Ranskan ring, KNPV, Campagne sekä saksalainen/sveitsiläinen suojelukoe.Suomessa Mondioringillä on ollut virallisen koemuodon status 1.1.2015 alkaen.

Mondioring on haastava laji - ylimmässä luokassa yli 360 pisteen tulokset ovat harvinaisia (korkein mahdollinen pistemäärä 400). Ylimmän luokan koesuoritus kestää n. 40 minuuttia, jona aikana koiralla ei ole pantaa tai hihnaa. Kaikki liikkeet tehdään peräkkäin, satunnaisessa järjestyksessä osioittain. Koiran on suoriuduttava muun muassa seitsemästä eri suojeluliikkeestä.Mondioring-kilpailuissa tuomari kehittää yllätyksellisiä skenaarioita koiran ja ohjaajan kuormittamiseksi. Koiraa testataan vaihtelevuudella ja ulkoisilla häiriötekijöillä. Kilpailussa voi myös olla jokin teema, johon liittyvää rekvisiittaa kentälle on levitetty.

Maalimiestyöskentely vaikeutuu asteittain luokasta toiseen siirryttäessä, ja varsinkin ylimmässäluokassa koiraan kohdistuu paljon painetta sekä ympäristöärsykkeiden että maalimiehen osalta. Koiran täytyy olla viettikestävä, "nollatilassa" suoritusten välissä ja jälleen täydessä vauhdissa, kun käsky käy tai kun tilanne vaatii.

Mondioring-ohjelma koostuu muiden ring-lajien tapaan kolmesta osiosta: 1. tottelevaisuus, 2. hypyt ja 3. suojelu. Osioihin sisältyvien harjoitusten järjestys vaihtelee kokeittain. (Lähde: Palveluskoiraliitto)

Suomessa Mondioring-kokeeseen voivat osallistua palveluskoirakoeoikeudet omaavat rodut suoritettuaan BH-kokeen hyväksytysti. Alaikäraja Suomessa on 12 kk. Suojelukokeisiin osallistuvalla ohjaajalla on oltava voimassa oleva suojelulisenssi. Mondioring-kokeessa toimii yksi tai useampi pätevöity kilpailuavustaja eli maalimies sekä tuomari. Lisäksi kentällä toimii liikkeenohjaaja ja tuomarin sihteeri sekä muuta tarvittavaa kenttähenkilökuntaa.

TOTTELEVAISUUS
- Vapaana seuraaminen; seuraamiskaavio vaihtelee kokeittain, tuomari suunnittelee sen erikseen joka kokeeseen. Seuraaminen sisältää käännöksiä ja pysähdyksiä. Seuraamiskäskyn saa antaa vain kerran liikkeen alussa.Kaavio näytetään ohjaajille kokeen alussa nollakoiralla.
- Paikallaanolo; koira on minuutin ajan paikallaan maassa tai istuen (vain 3. lk)ohjaajan ollessa piilossa, koiraa häiritään erilaisilla äänillä, esineiden heittelyllä ym., häiriöitä vaikeutetaan luokittain.
- Eteenlähetys; koiran tulee edetä suoraan ja ylittää linja maahan merkittyjen pisteiden välistä ja palata ohjaajan kutsusta. Etäisyys kasvaa luokittain.
- Asennot; koiran tulee vaihtaa asentoa ohjaajan käskystä, koira ei saa edetä vaihtaessaan asentoa, asentojen järjestys vaihtelee kokeittain. Liikkeen päätteeksi ohjaaja kutsuu koiran luokseen.
- Ruoasta kieltäytyminen; paikoilleen jätetylle koiralle tarjotaan tai heitetäänruokaa, johon koira ei saa koskea ruokaan. Ylemmissä luokissa kentällä on lisäksi ruokasyöttejä, joihin koskiessaan kokeen aikana, koira menettää ruoasta kieltäytymisen pisteet.
- Nouto; koira noutaa noutoesineen, joka voi olla melkein mikä vain alle 1 kg painoinen esine ja luovuttaa sen istuallaan. Esineellä ei saa leikkiä eikä sitä saa pureskella, mutta koira saa korjata otetta kolme kertaa.
- Tunnistusnouto (2. ja 3. lk); koiran on tunnistettava ohjaajan hajustama puukapula, jonka ohjaaja on vienyt 30m etäisyydelle muiden vastaavien joukkoon,noudettava se ja luovutettava istualtaan.

HYPPYLIIKKEET
- Luokassa 1 suoritetaan yksi valinnainen este, luokassa 2 kaksi estettä, joista toinen on aitaeste, luokassa 3 suoritetaan kaikki esteet. Esteiden korkeus/pituus kasvaa luokittain.
-Estettä ei ole pakko suorittaa maksimi pituudessa/korkeudessa ja estettä voi yrittää kaksi kertaa. Estettä on myös mahdollista korottaa. Täydet pisteet saa vain luokan maksimikorkeudesta.
- Aitaeste on korkeudeltaan 100 cm - 120 cm korkea. Koira suorittaa esteen molempiin suuntiin.
-Seinä(palisade) on 180-230 cm korkea.
- Pituuhyppyon 3-4 m pitkä.

PURULIIKKEET
- Hyökkäysliikkeissä (keppihyökkäys, välinehyökkäys, pako) koira lähtee vasta käskyn saatuaan kohti maalimiestä ja pyrkii puremaan heti. Irrotus tapahtuu tuomarin merkistä joko pillillä viheltämällä tai ohjaajan suullisella kutsulla.
- Keppihyökkäys; maalimies vastustaa ja estää koiraa kepillä. 2 ja 3 luokassa keppihyökkäys tehdään esteen (esim. heinäpaalit, vesiallas, autonrenkaita) yli ja välineenä voi olla muukin kuin keppi.-Hyökkäys apuvälinein; suoritetaan 2 ja 3 luokassa. Koiraa vastustetaan ja yritetään estää erilaisilla välineillä, kuten huiskilla, tyhjillä juomapulloilla, vesipulloilla jne.
- Pako;koira pysäyttää pakenevan maalimiehen puremalla. Purun aikana maalimies ampuu kahdesti 9mm starttipistoolilla.- Keskeytetty pako;suoritetaan vain 3 luokassa. Tuomari ilmoittaa vasta koiran liikkeelle lähettämisenjälkeen onko kyseessä keskeytetty vainormaali pako. Ohjaaja kutsuu koiran luokseen ennen kuin koira ehtii purra pakenevaa maalimiestä.
-Etsintä ja kuljetus; suoritetaan luokissa 2 ja 3. Maalimies piiloutuu johonkin kentällä ennakkoon sovitusta piilosta. Koiran tulee etsiä maalimies rajatun ajan sisään ja jäädä ilmaisemaan maalimies haukkuen. Tuomarin merkistä maalimies lähtee liikkeelle ja koiran tulee vartioida maalimiestä intensiivisesti. Kuljetuksen aikana maalimiesvoi ylittää esteitä ja muilla tavoin estää koiraa. Maalimies yrittää paeta koiralta kolmesti, jolloin koiran tulee välittömästi pysäyttää tämä purren. Maalimiehen jokaisesta saavuttamasta metristä menettää pisteitä.
- Ohjaajan puolustus; liikkeen kaavio näytetään ohjaajille nollakoiran toimesta. Ohjaaja antaa liikkeen alussa koiralle puolustuskäskyn, jonka jälkeen ohjaaja ei saa puhua. Yksi tai kaksi maalimiestä aiheuttaa koiralle häiriötä kokeeseen tehdyn skenaarion mukaisesti. Koirakko voi joutua liikkumaan eri tavoin, istumaan, työntämään tai heittämään esineitä jne. Koiran on pysyttävä metrin sisällä ohjaajastaan ja purtava vasta hyökkäyshetkellä. Hyökkäys tapahtuu läimäyttämällä ohjaajaa kahdella kädellä. Liikkeeseen sisältyy aina ohjaajan kättely, jolloin koira ei saa purra. Irrotuksen jälkeen koira jää vartioimaan maalimiestä ja palaa ohjaajansa luo vasta kutsusta, johon tuomari antaa luvan. Skenaariot vaikeutuvat luokittain.
- Esineen vartiointi; suoritetaan luokassa 3. Koira vartioi itsenäisesti ympyrän keskellä olevaa esinettä ohjaajan ollessa piilossa. Maalimies yrittää varastaa esineen kolme kertaa. Koiran tulee purra maalimiestä ja palata takaisin esineelle itsenäisesti.Koira ei saa mennä puremaan maalimiestä liian etäälle esineestä eikä se saa antaa itseään raahattavan purussa kauaksi esineestä.

Teksit: Hanne Kankaanranta ja Ida Montell Kuvat: Aino Ihamäki ja Irene Puputti

Luo kotisivut ilmaiseksi!